HINNA MÄÄRAMINE

Vali Toote muutmine -> “Üldine”

pilt-hind

Märkides soodushinna kuvatakse tavahind läbikriiputatuna. Soodushinna saab määrata kindlale ajavahemikult.

Samale üritusele erinevate hindade määramiseks kasuta lisaväljade raadionuppe ja määra igale valikule erinev juurdehindlus või eraldi täishind. Viimasel juhul peab põhiline tootehind olema 0.

Näide. Korraldaja pakub samale üritusele erineva hinnaga distantse: 5 km – 10 €, 10 km – 15 € ja 21 km – 20 €. Vali tootehinnaks 0 ja igale raadionupule vastav hind. Või märgi toote põhihinnaks 10 € ja igale raadionupule vastavalt puuduv summa.

KUPONGI KASUTAMINE

pilt-kupong