ARGUMENT HIND €
Korraldajaonto loomine 15 €
Ürituse loomine, haldus ja 1 raha ülekanne  60 €
 Plaaniväline raha ülekanne  5 €