Registreerumistingimused, kehtivad alates 01.01.2017

Registreerimisi saab teha ühekaupa ja kogudes need ostukorvi ning tasuda korraga.

Võistkonna registreerimise esitab võistkonna kapten, kes esindab registreerumisel kõiki võistkonnaliikmeid ja annab kõikide liikmete nimel vajalikud kinnitused ja nõusolekud.

Registreerimislehe esitamisega kinnitab registreeruja alljärgnevat:

  • olen tutvunud võistluse juhendiga, sellest aru saanud ja kohustun seda järgima
  • olen tutvunud registreerumistingimustega, neist aru saanud ja nõustun nende tingimustega
  • annan korraldajatele loa minu nime ja foto kasutamiseks Korraldaja turundus- ja reklaammaterialides
  • annan selge ja teadliku nõusoleku võistluse korraldajale enda isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks ulatuses, mis on vajalik ürituse korraldamiseks.

Kui Te soovite makstud osalustasu kohta arvet ettevõttele või muuta osalejate andmeid, palun kirjutage Korraldaja aadressil, mis asub ürituse esilehel.

Makstud osalustasusid korraldaja ei tagasta.

Võistluse korraldajal on õigus mistahes ajal teha muudatusi võistluse juhedisse ja registreerimis-tingimustesse

Registreeruja kohustub esitama tõesed andmed. Võistluse korraldaja ei vastuta registreerunu poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud või nendest tulenevate tagajärgede eest.